italiano
  index
  mail

Vajdovics Zsuzsanna: Interferenciajelenségek magyar-olasz kétnyelvű gyerekek beszédében

Esettanulmány

1999

 

"Tudod, mama, a nyelvem, nem az, ahogy most beszélünk,
a magyar, hanem ami a számban van...
azt gondolom, hogy az egyik fele olasz, a másik magyar."
Eliza

Bevezetés
Tartalom
Bibliográfia

A cikk teljes szövegét minden érdeklődőnek, aki e-mail-ben jelzi igényét szívesen elküldöm.


BEVEZETÉS

     Cikkem, mely egy nagyobb lélegzetű, olasz nyelvű dolgozat kivonata, kétnyelvű gyermekeim, Eliza (5 éves 9 hónapos) és Mihály (4 éves 3 hónapos) beszédében fellelhető interferenciajelenségek rövid leírását és elemzését tartalmazza.
    Tudtommal ez az első leírási kísérlet, mely magyar-olasz nyelvpárosításban keres választ a kétnyelvűség klasszikus kérdéseire: hogyan hat egymásra a két nyelv? melyek az interferenciajelenségek valószínű okai? melyek a két nyelv találkozásának kritikus pontjai? van-e a különbség az egynyelvű és a kétnyelvű komunikációs helyzetben való nyelvhasználatban?
    A hangfelvételen alapuló korpusz statisztikai és kvalitatív elemzése során megvizsgálom, hogy érvényesek-e erre a konkrét esetre azok a feltételezések és megfigyelések, melyek a kétnyelvűség-kutatás immár klasszikusnak nevezhető esettanulmányaiban körvonalazódtak.


A korpusz elemzéséhez az ATLAS.TI programot használtam.


TARTALOM


I.
I.1. Bevezetés
I.2. Módszertan, háttérismeretek
I.3. Fogalmak

II. Interferenciajelenségek
II.1. Kölcsönzés
II.2. Tükrözés

III. Kódváltás

IV. Bibliográfia